PETER TORUDD ARKITEKTER AB

Peter Torudd Arkitekter AB är ett litet välmeriterat arkitektkontor med bred erfarenhet bestående av arkitekter SAR och SIR.

Sedan starten 1991 har kontoret i en lång rad uppmärksammade större och mindre projekt haft förtroendet att arbeta med helhetsansvar från första programskiss till färdigprojektering av bygg- och inredningshandlingar.

I kvalificerad konkurrens har vi även vunnit genomförande i ett stort antal parallella uppdrag samt tävlingar.

Uppdragens karaktär har varierat inom ett brett spektrum av byggnader allt ifrån forskning och utveckling, universitet och högskolor, skolor, kontor, banker till flerbostadshus, villor och fritidshus.

Kontoret har, trots ett litet format och i kraft av genomförda projekt, utvecklat en unik förmåga att projektera komplexa och fysiskt mycket omfattande projekt.

Thyrénhuset, Malmö stadsbyggnadspris 2001 Ideon, Lund Miljögården, Lund