Referensobjekt

Här nedan finner ni ett urval av genomförda projekt.

Objekt: BRF OPALEN Flerbostadshus, Nybyggnad, Lund kv Utsädet 3
Adress: Karl XII-gatan, Lund
Beställare: Fastighets AB Leksaken
Uppdrag: Byggnadsprojektering
Bta: ca 7 600 m 2
Färdigt: 2007
Övrigt: Flerbostadshusmed 56 lgh och underbyggt garage i centralt belägen kvartersbebyggelse. Delad entreprenad.
Objekt: LU / FYSICUM, NANO-laboratorier mm, Tillbyggnader, Lund kv Sölve 1

Adress: Sölvegatan Lund
Beställare: Akademiska Hus
Uppdrag: Byggnads- och inredningsprojektering
Bta: ca 1 700 m 2
Färdigt: Hösten 2006
Övrigt: Tillbyggnad av ytterst kvalificerade laboratoriemiljöer i deirkt anslutning till befintliga anläggningar. Dessutom nya konferens- och kontorslokaler. Generalentreprenad.
Objekt: LTH STUDIECENTRUM fd UB 2, Om- och tillbyggnad, Lund kv Helgonagåreden 6:16

Adress: John Erikssons väg, Lund
Beställare: Akademiska Hus
Uppdrag: Byggnadsprojektering
Bta: ca 4 000 m 2
Färdigt: 2006
Övrigt: Ombyggnad av fd forskningsbibliotek till nya studie- och undervisnings-miljöer. Dessutom tillbyggnad av ny etré mm mot norr. Delad entreprenad
Objekt: LAGK, Kubbhus, Nybyggnad Lund sta räften 1:1

Adress: Kungsmarken, Lund
Beställare: Lunds Akademiska Golfklubb
Uppdrag: Byggnads- och inredningsprojektering
Bta: ca 1 200 m 2
Färdigt: 2005
Övrigt: Första pris i inbjuden arkitekt-tävling. Delad entreprenad.
Objekt: SPARBANKEN FINN, Om- och tillbyggnad, Lund kv Altona 10
Adress: Kyrkogatan 9, Lund
Beställare: Sparbanken Finn
Uppdrag: Byggnads- och inredningsprojektering
Bta: ca 5 000 m 2
Färdigt: 2005
Övrigt: Första pris i inbjuden arkitekt-tävling. Omfattande renovering samt om- och tillbyggnad av delvis byggnadsminnesmärkt bankhus.
Objekt: VILLA TORNQVIST, Enbostadshus, om- och tillbyggnad, Kävlinge Barsebäckshamn 1:80
Adress: Skepparvägen
Beställare: Privat
Uppdrag: Byggnadsprojektering
Bta: ca 300 m 2
Färdigt: 2005
Övrigt: Om- och tillbyggnad av enbostadshus i kulturskyddad miljö. Generalentreprenad.
Objekt: VILLA ANDREASSON, Fritidshus, nybyggnad Halmstad, Särdal 4:42                          
Adress: Särdal, Halmstad
Beställare: Privat
Uppdrag: Byggnadsprojektering
Bta: ca 80 m 2
Färdigt: 2004
Övrigt: Fritidshus i strandnära läge. Generalentreprenad.
Objekt: FORSKNINGSBYN IDEON Alfa, Beta och Gamma Nybyggnader för företag och utveckling.                              Lund kv Helgonagården, kv Vätet, kv Syret

Adress: Scheelevägen, Lund
Beställare: Ideon AB, Första Fastighets AB Ideon, Ideon Center m.fl.
Uppdrag: Byggnadsprojektering
Bta: ca 70 000 m 2
Färdigt: 1985-2003
Övrigt: Omfattande nybyggnationer för forskningsföretag med kontor, laboratorier, konferenslokaler, bank- och servicelokaler, restauranger mm. Totalentreprenad.
Objekt: MILJÖGÅRDEN, Möbelvaruhus, Nybyggnad Lund kv Medlingen 5

Adress: Avtalsvägen 2, Lund
Beställare: Miljögården AB
Uppdrag: Byggnadsprojektering
Bta: ca 3000 m 2
Färdigt: 2003, tillbyggnad 2007
Övrigt: Nybyggnad av möbelvaruhus för designmöbler med tillbyggnad för resturang mm. Totalentreprenad.
Objekt: VILLA ARVIDSSON/OLSSON  
Adress: Vallby 1, Staffanstorp
Beställare: Privat
Uppdrag:
Bta: ca 240 m 2
Färdigt: 2003
Övrigt: Nybyggnad av 1 ½ -plans enbostadshus med garage.
Objekt: VILLA FAGERHUS  
Adress: Knutstorpsgatan 9, Limhamn
Beställare: Privat
Uppdrag:
Bta: ca 60 m 2
Färdigt: 2003
Övrigt: Tillbyggnad av villa.
Objekt: SILVAN BYGGMARKNAD  
Adress: Företagsvägen 4, Lund
Beställare: NCC AB
Uppdrag:
Bta: ca 4 500 m 2
Färdigt: 2002
Övrigt: Nybyggnad av byggvaruhus med kontor o lager.
Objekt: TYRÉNSHUSET, Kontorshus, Nybyggnad, Malmö kv Kranen 1

Adress: Isbergs gata 15, Malmö
Beställare: Wihlborgs Fastigheter AB, Tyréns Förvaltning AB
Uppdrag: Byggnads- och inredningsprojektering
Bta: ca 3 900 m 2
Färdigt: 2002
Övrigt: Nybyggnad av kontorshus för ca 160 arbetsplatser, företrädelsevis i öppna kontorslandskap. Konferens- och mlteslokaler i anslutning till genomgående atrium. Delad entreprenad. Malmö Stadsbyggnadspris 2002.
Objekt: ANOX Nybyggnad av kontor

Adress: Klosterängsvägen 11 A, Lund
Beställare: NCC AB, Anox AB
Uppdrag:
Bta: ca 1 600 m 2
Färdigt: 1999
Övrigt: Nybyggnad av kontor, laboratorier och lager. Uppdraget omfattar både byggnads- och inredningsprojektering.
Objekt: STADSBIBLIOTEK LANDSKRONA  
Adress: Triangelplatsen
Beställare: Landskrona Kulturförvaltning
Uppdrag:
Bta: ca 2 500 m 2
Färdigt: 1999
Övrigt: Ombyggnad av f.d. brandstation till nytt kommunalt huvudbibliotek. Uppdraget omfattar programskisser samt inredningsprojektering.
Objekt: MALMÖ HÖGSKOLA kv Gäddan 8

Adress: Citadellsvägen, Malmö
Beställare: Diligentia Syd AB
Uppdrag:
Bta: ca 12 000 m 2
Färdigt: 1998
Övrigt: Nybyggnad innehållande atrium, aula, samlingssalar, kontor, lektionssalar, undervisningslaboratorier, restaurang m.m.
Objekt: MALMÖ HÖGSKOLA kv Gäddan 7
Adress: Citadellsvägen, Malmö
Beställare: Diligentia Syd AB
Uppdrag:
Bta: ca 3 400 m 2
Färdigt: 1996
Övrigt: Ombyggnad av kontors- och industrilokaler till undervisningslokaler m.m.
Objekt: LUNDS STADSHALL  
Adress: Stortorget, Lund
Beställare: Lundafastigheter
Uppdrag:
Bta:
Färdigt: 1997
Övrigt: Om- och tillbyggnad.
Objekt: VIDEDALS PRIVATSKOLOR  
Adress: Videdalsvägen 40, Malmö
Beställare: Malmö Stadsfastigheter
Uppdrag:
Bta: ca 1 500 m 2
Färdigt: 1995
Övrigt: Nybyggnad för 1-parallellig F-9-skola.
Objekt: Kv Moripan                                      
Adress: Smedgatan, Limhamn                
Beställare: Privat
Uppdrag:
Bta:
Färdigt: 1978
Övrigt: Nybyggnad av enfamiljshus
Objekt: Villa Härstedt                
Adress: Malmö
Beställare: Privat
Uppdrag:
Bta:
Färdigt:
Övrigt: Nybyggnad av enfamiljshus
Objekt: BIBLIOTEKSTJÄNST
Adress: Traktorvägen 11, Lund
Beställare: Bibliotekstjänst AB
Uppdrag:
Bta: ca 7 000 m 2
Färdigt: 1991
Övrigt: Nybyggnad av kontors- och konferenslokaler med bl.a. undervisningsrum, bibliotek, restaurang och atrium.
Objekt:             Eden, Kv Paradis                   
Adress: Lund
Beställare:
Uppdrag:
Bta:
Färdigt:
Övrigt:
Objekt: Jubileumsaulan, UMAS               

Adress: Malmö
Beställare:
Uppdrag:
Bta:
Färdigt:
Övrigt:
Objekt: FORSKNINGSBYN MEDEON

Adress: Per Albin Hanssons väg, Malmö
Beställare:
Uppdrag:
Bta: ca 14 000 m 2
Färdigt: 1987-1991
Övrigt: Nybyggnad med bl a fertilitetsklinik med OP-avd och vårdenhet, laboratorier, renrum, konferenslokaler, kontor, cafeteria m.m.